Heemraadssingel

Alle arrestanten, die op donderdag 26 oktober zijn gearresteerd, worden overgebracht naar het gebouw van de SD aan de Heemraadssingel[H] in Rotterdam, waar ze worden ondervraagd. Koos de Jong is de laatste arrestant, die uit het huis aan de Wolphaertsbocht wordt opgehaald door de ‘Kriminalsekretär’ J.W. Hoffmann met een handlanger. Bij binnenkomst worden hem op de gang al enige vragen gesteld door een lid van ‘groep X’, die op Charlois woont. De Duitse Sicherheitsdienst heeft in Rotterdam de beschikking over een dertigtal Nederlandse poltiemannen, die berucht zijn geworden onder de naam ‘Groep X’ (uitgesproken als Groep Tien). Deze pro-Duitse politiebeambten houden zich intensief bezig met het opsporen van (Joodse) onderduikers.

Nadat Koos de eerste uren op zijn hurken op de gang moet zitten wordt hij overgebracht naar dezelfde kamer waar ook Hans de Jong vastgehouden wordt. Beide mannen moeten daar ook urenlang gehurkt blijven zitten. Hans de Jong schrikt van de arrestatie van één van zijn catechisanten. Koos vertelt aan de dominee dat hij ook bij het huis aan de Wolphaertsbocht is gearresteerd en zegt dat hij de Duitsers probeert wijs te maken dat hij voor catechisatie naar hem toe kwam. ’s Nachts wordt Hans de Jong voor de tweede maal door Hoffmann verhoord, waarbij het er hard aan toe gaat volgens Koos. Omdat het verhoor in de kamer ernaast plaatsvindt kan hij er het een en ander van horen. Hans, die waarschijnlijk wel beseft dat hij het er niet levend vanaf zal brengen, gaat flink tekeer. Hij slaat enkele malen met de vuist op tafel, waarbij hij emotioneel uitroept: “Je kunt me alleen maar in de hemel schieten”.

Later wordt ook Koos door Hoffmann ondervraagd. Tijdens dat verhoor wordt Chris Cattel binnengebracht aan wie gevraagd wordt of hij Koos kent. Chris ontkent echter hem ooit gezien te hebben. Tussen de verhoren door moeten ze urenlang gehurkt op de grond blijven zitten, wat op zichzelf al een marteling is.

Hans Hovius heeft tijdens zijn verhoor – naar waarheid – uitgelegd dat hij niet eerder actief is geweest in het verzet. Bij terugkomst in de cel zegt hij tegen Van Drimmelen dat de Duitsers hem hebben gefeliciteerd omdat hij niet heeft deelgenomen aan het illegale werk. Klaas van Drimmelen heeft tijdens het verhoor aangegeven dat hij naar ds. De Jong is gegaan voor een kerkelijke aangelegenheid.

De Duitsers maken de balans op en voor hen is het duidelijk. De papieren van Chris Cattel kloppen niet en in zijn auto wordt een pistool gevonden. In de woning van de dominee zijn wapens gevonden en in het Charlois Volkshuis is een zak met zogenaamd kneedplastic gevonden, die is blijven liggen nadat alle wapens voor de inval nog waren weggehaald.[OHK1]

Van Drimmelen wordt vrijgelaten en ook Koos de Jong – die zelfs zijn in beslag genomen spullen terugkrijgt – gaat vrijuit. Waarschijnlijk hoopt de SD via hem nog meer illegale werkers op het spoor te komen. Later die dag doen de Duitsers inderdaad een poging om hem weer te arresteren. Als hij merkt dat ze hem volgen weet hij echter in een flatgebouw een veilig heenkomen te vinden. Hoewel de Duitsers het gebouw omsingelen vinden ze hem niet. Na twee dagen geven ze hun poging op en kan Koos, die door de bewoners onder een planken vloer verborgen gehouden wordt, wegkomen.

Uit het vervolg blijkt de onvoorstelbare wreedheid en genadeloosheid van de Duitse terreur. Ds. Hans de Jong, Willem van der Schee, Ab de Soet, Hans Hovius en Chris Cattel worden zonder vorm van proces veroordeeld tot de dood voor het vuurpeleton.

Geplaatst in Levensloop
Laatste wijziging: 3 juni 2015