Blog archief

Burgwerd

Hantje de Jong (roepnaam Hans) is geboren op 11 maart 1906 te Burgwerd (Friesland) in de gemeente Wonseradeel als zoon van Tjeerd de Jong en Aagje Feitsma. In het gezin van de familie De Jong worden tien kinderen geboren, 9 jongens en 1 meisje. Eén zoon, die al de naam Hantje droeg (geboren in 1905), is na tien maanden overleden.

Geboortehuis Burgwerd

Vader Tjeerd de Jong is veehouder. De boerderij staat midden in de Friese Greidhoek in het buurtschap Hemert bij Burgwerd en onder de rook van Bolsward. Al vanaf de 19e eeuw wordt deze boerderij gepacht door de familie De Jong. De eerste pachter is Foppe Piers de Jong, de overgrootvader van Hans, die in 1807 met zijn gezin de boerderij betrekt. Tjeerd Arends de Jong neemt het bedrijf over in 1901 van zijn vader Arend Foppes de Jong, die ruim 87 jaar op de “Himert” heeft doorgebracht.

In 1957 wordt er op de boerderij een bijzonder jubileum gevierd. De familie De Jong is dan 150 jaar aaneengesloten pachter. Daarbij is ook de eigenaresse van de boerderij, mevrouw De Beaufort – van Sminia, persoonlijk aanwezig. Het in die tijd verschijnende weekblad “De Spiegel” wijdt er dan een reportage aan.

Wommels

Ver voor het jubileum van 1957 heeft Tjeerd de Jong al plaats gemaakt voor een opvolger. Hij koopt op 1 april 1926 een – kleinere – boerderij aan de Bolswarderweg 144 in Wommels.  Het gevolg van de koop is, dat het gezin van Tjeerd en Aagje de Jong ruim een jaar later op 19 mei 1927 naar het iets verderop gelegen dorp Wommels verhuist. De oudste twee zoons, Arend en Ruurd, zijn dan al getrouwd en wonen niet meer thuis. Foppe en Jelle blijven in Burgwerd achter en nemen in eerste instantie samen de pachtboerderij van hun vader over. Tjeerd en Aagje gaan dan met de vijf jongste kinderen (Hans, Gerbrig, Siebren, Trienus en Piet) naar Wommels. Van die vijf is Hans dan de oudste (21 jaar) en Piet de jongste (10 jaar).

Hans is dan al vanaf 1920 naar het gymnasium en op kamers, eerst een jaar in Groningen en daarna in Leeuwarden.

In Burgwerd zagen ze hem in die gymnasiumtijd ongeveer één keer in de drie weken, wanneer hij het weekend thuiskwam. In september 1927 – als het gezin net in Wommels woont – gaat hij theologie studeren in Amsterdam, waardoor zijn contact met ouders, broers en zus in Wommels nog minder frequent wordt.

Geplaatst in Levensloop
Laatste wijziging: 6 juli 2022