Blog archief

Burgwerd

Hantje de Jong (roepnaam Hans) is geboren op 11 maart 1906 te Burgwerd (Friesland) in de gemeente Wonseradeel als zoon van Tjeerd de Jong en Aagje Feitsma. In het gezin van de familie De Jong worden tien kinderen geboren, 9 jongens en 1 meisje. Eén zoon, die al de naam Hantje droeg (geboren in 1905), is na tien maanden overleden.

Geboortehuis Burgwerd

Vader Tjeerd de Jong is veehouder. De boerderij staat midden in de Friese Greidhoek in het buurtschap Hemert bij Burgwerd en onder de rook van Bolsward. Al vanaf de 19e eeuw wordt deze boerderij gepacht door de familie De Jong. De eerste pachter is Foppe Piers de Jong, de overgrootvader van Hans, die in 1807 met zijn gezin de boerderij betrekt. Tjeerd Arends de Jong neemt het bedrijf over in 1901 van zijn vader Arend Foppes de Jong, die ruim 87 jaar op de “Himert” heeft doorgebracht.

In 1957 wordt er op de boerderij een bijzonder jubileum gevierd. De familie De Jong is dan 150 jaar aaneengesloten pachter. Daarbij is ook de eigenaresse van de boerderij, mevrouw De Beaufort – van Sminia, persoonlijk aanwezig. Het in die tijd verschijnende weekblad “De Spiegel” wijdt er dan een reportage aan.

Geplaatst in Levensloop
Laatste wijziging: 24 juni 2024